General Terms and Conditions

Kelionių paketų ir kelionių paslaugų, užsakomų kaip individualios paslaugos, sąlygos

Toliau pateiktos taisyklės taikomos visoms organizuotoms turistinėms kelionėms ir kelionių organizatoriaus TravelTrex GmbH kelionių paslaugoms, užsakytoms kaip individualios paslaugos pagal Vokietijos civilinio kodekso (BGB) 651 a straipsnio 3 dalies 2 punktą.
Kelionių paketas yra tada, kai kartu užsakomos bent dvi kelionės paslaugos. Arba, jei viena iš kelionės paslaugų užsakoma kartu su kita turizmo paslauga, kurios kaina sudaro ne mažiau kaip 25 % visos kelionės vertės. Tokiu atveju TravelTrex GmbH įteiks kelionės paketo formą.

Jei viršuje esančiose taisyklėse ir sąlygose vartojama sąvoka „paslauga (-os)“, ji apima ir paketus, ir atskiras paslaugas.

Ginčų sprendimas

TT nedalyvauja ginčo sprendimo procedūroje vartotojų ginčų nagrinėjimo taryboje. Šiuo tikslu Europos Komisija teikia internetinio ginčų sprendimo platformą (OS), kurią rasite čia: . Vartotojai turi galimybę naudotis šia platforma ginčams spręsti.