General Terms and Conditions

Kelionių paketų ir kelionių paslaugų, užsakomų kaip individualios paslaugos, sąlygos

Toliau pateiktos taisyklės taikomos visoms organizuotoms turistinėms kelionėms ir kelionių organizatoriaus TravelTrex GmbH kelionių paslaugoms, užsakytoms kaip individualios paslaugos pagal Vokietijos civilinio kodekso (BGB) 651 a straipsnio 3 dalies 2 punktą.
Kelionių paketas yra tada, kai kartu užsakomos bent dvi kelionės paslaugos. Arba, jei viena iš kelionės paslaugų užsakoma kartu su kita turizmo paslauga, kurios kaina sudaro ne mažiau kaip 25 % visos kelionės vertės. Tokiu atveju TravelTrex GmbH įteiks kelionės paketo formą.

Jei viršuje esančiose taisyklėse ir sąlygose vartojama sąvoka „paslauga (-os)“, ji apima ir paketus, ir atskiras paslaugas.

Ginčų sprendimas

TT does not take part in a dispute settlement procedure before a consumer arbitration board. For this purpose, the European Commission provides a platform for online dispute resolution (OS), which you can find here https://webgate.ec.europa.eu/odr. Consumers have the opportunity to use this platform to settle their disputes.