Aistra vienija: stipendija sportinei veiklai

Sportstipendium

Esi aistringa sportininkė / aistringas sportininkas, Tavo sporto šaka yra tai, kuo gyveni, ir papildomai dar dalyvauji klubo ar kitos institucijos veikloje? Visai nesvarbu, kokia sporto šaka užsiimi, savo stipendija skatiname sportininką (-ę), kuri(s) įtikins mus savo sportine veikla ir aistra.

Kviečiame visus 18-30 metų amžiaus sportininkus mėgėjus, trenerius, sporto instruktorius ir dalyvaujančius savanoriškoje sporto veikloje nuo 2019-03-25 dėmesio data yra prailginama iki 2019-08-25 teikti paraiškas „Stipendijai sportinei veiklai“ gauti.

Dalyvauti gali visų Lietuvos universitetų, kolegijų ir kitų aukštųjų mokyklų studentai, o taip pat profesinių mokyklų moksleiviai ir visų profesijų jauni specialistai iki 30 metų amžiaus, gyvenantys Lietuvoje.

Tave tai sudomino? Tada teik paraišką jau dabar!

Ieškoma stipendininko: paraišką gali pateikti tokiu būdu

Pagrindinis dėmesys paraiškoje skiriamas tavo pristatymui ir tavo sportinei veiklai, asociacijoje, klube ar kitoje institucijoje.

Su paraiška stipendijai gauti, naudodamasis įkėlimo paslauga (pvz., TransferXL, WeTransfer etc.), turi pateikti stipendium@snowtrex.com dėmesio data yra prailginama iki 2019-08-25 šiuos dokumentus. Galimybės:

  • Atsiųsk mums vaizdo įrašą su trumpu prisistatymu ir visų pirma tavo sportinės veiklos pristatymu (maks. 60 sekundžių).
ARBA
  • Atsiųsk mums skaitmeninę prezentaciją (pvz., PowerPoint) su nuotraukomis ir tekstu apie tave ir tavo sportinę veiklą (3-5 skaidres, pvz., nuotraukų koliažą ir pan.)
Turinio atžvilgiu pateiktoje rinkmenoje turėtų būti atsakymai į šiuos klausimus:
  • Kas tu? (pavardė, amžius, gyvenamoji vieta, profesija / studijų programa / išsilavinimas)
  • Koks sportas tau patinka?
  • Kaip apibūdintum tiksliai sportinę veiklą, kuria užsiimi?
  • Kodėl būtent tu nusipelnei stipendijos?
Su paraiška gali atsiųsti taip pat įvairius pažymėjimus (pvz., baigimo diplomus, sporto pasiekimų dokumentus ir pan).

Stipendijos dydis

Laimėtojas, kurį nustatysime, gaus iš viso 1.000 € dydžio stipendiją (vienkartinę išmoką).

Nugalėtojas gaus SnowTrex kelionės kuponą, slidinėjimo atostogoms, kurio vertė yra 50 €, taip pat jis galės pats pasirinkti šalį į kurią norės keliauti pvz. Austrija, Prancūzija, Čekija, Italija, Slovakija, Vokietija ar bet kurią kitą šalį iš SnowTrex pasiūlymų.

Konkurso sąlygos

Dalyvavimas konkurse „Stipendijai sporto veiklai“ gauti vyksta automatiškai, jeigu laiku atsiųsi visus dokumentus adresu stipendium@snowtrex.com įkėlimo paslaugos (pvz., TransferXL, WeTransfer etc.) pagalba. Kitokiu būdu dalyvauti konkurse negalima. Dalyvis, pateikdamas paraišką stipendijai gauti, sutinka su šiomis dalyvavimo sąlygomis:

Bendroji dalis

  • Paraiškas stipendijai gauti galima teikti nuo 2019-03-25 dėmesio data yra prailginama iki 2019-08-25. Paraiškos priimamos iki 2019-08-25 vidurnakčio (galioja elektroniniu paštu persiųstos paraiškos gavimo laikas).
  • Dalyvavimas yra nemokamas ir nepriklauso nuo SnowTrex produktų ar paslaugų įsigijimo.
  • Visi 18-30 metų amžiaus asmenys, gyvenantys Lietuvoje, turi teisę dalyvauti konkurse. Snow Trex, ribotos atsakomybės bendrovės Travel Trex GmbH padalinio, darbuotojai bei jų artimieji konkurse dalyvauti negali. Kreiptis į teisėsaugos institucijas negalima.
  • Asmens duomenys renkami tik konkurso procedūros arba stipendijos skyrimo reikmėms. Nuotraukos ir vaizdo medžiaga bus naudojama, esant poreikiui, vėliau kitam stipendijos konkursui pristatyti. Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą galima rasti čia: https://www.snowtrex.lt/imone/privatumo-politika.html.


Išsamios dalyvavimo sąlygos

Kiekvienas dalyvis gali tik vieną kartą teikti paraišką stipendijai gauti.

Kiekvienas dalyvis gali pateikti tik jo paties sukurtą vaizdo medžiagą arba vaizdo įrašą apie save.

Tas pats taikoma pateiktoms nuotraukoms. Dalyvis, siųsdamas nuotraukas ar vaizdo medžiagą užtikrina, kad jis yra nuotraukų / vaizdo medžiagos autorius ir turi visas teises naudotis nuotraukomis / vaizdo medžiaga.

Asmenims, teikiantiems paraišką stipendijai gauti, keliamas reikalavimas gauti aiškų visų pavaizduotų asmenų sutikimą publikuoti nuotraukas ir vaizdo medžiagą stipendijos skyrimo procedūros metu. Jeigu vaizduojami nepilnamečiai, dalyvis užtikrina, kad prieš tai gavo taip pat teisėtai paskirtų atstovų (tėvų) sutikimą. Dalyvavimu ir pritarimu dalyvavimo ir duomenų apsaugos reikalavimams dalyvis patvirtina atitinkamus sutikimus. Dalyvis garantuoja, kad pavaizduoto asmens ar pavaizduotų asmenų asmeninės teisės ar kitos teisės nepažeidžiamos.

Dalyvis patvirtina, kad visa informacija (pavardė, elektroninio pašto adresai, klubas ir t.t.) yra teisinga. SnowTrex pasilieka teisę patikrinti, ar dalyvio pateikta informacija teisinga.

SnowTrex turi teisę pašalinti kai kuriuos kandidatus iš stipendijos konkurso ir užblokuoti publikavimą, jeigu SnowTrex nuomone tam yra pagrįstų priežasčių, pvz., ryšio tarp "SnowTrex" pavadinimo ir politinio ir kito nepageidaujamo turinio sukūrimas, teisės ir (arba) dalyvavimo sąlygų pažeidimas, konkurso įtakojimas arba manipuliacija ir pan. Pašalinimo atveju stipendija ir kelionės kuponai gali būti panaikinti taip pat vėliau ir susigrąžinti.

Jeigu dalyvis po dviejų kvietimų per keturiolika dienų neatsilieps, teisė į stipendiją panaikinama ir stipendija gali būti perduota kitam dalyviui. Dėl paraiškos susirašinėjimas atliekamas nebus. Kreiptis į teisėsaugos institucijas negalima. Įgyvendinamos teisės persiųsti, išmokėti arba pakeisti laimėjimus nėra.

Laimėtojas, kurį nustatysime, gaus iš viso 1.000 € dydžio stipendiją (vienkartinę išmoką). Šiuo tikslu stipendininkas praneša ribotos atsakomybės bendrovei TravelTrex GmbH savo banko duomenis. Taip pat būtų pageidautina, kad stipendininkas stipendijos mokėjimo laikotarpiu reguliariai siųstų pranešimus apie savo sportinę veiklą (pvz., pateikdamas SnowTrex nuotraukas ir (arba) vaizdo medžiagą socialiniams tinklams).

Pirmieji trys laimėtojai el.paštu gaus SnowTrex kupono kodą, kurio vertė yra 50 eurų. Kuponai galioja iki 2020-04-30, juos galima panaudoti, mūsų SnowTrex svetainėje, užsisakant slidinėjimo kelionę, kurios vertė yra daugiau nei 300€. Kuponai negali būti derinami su kitomis akcijomis ar nuolaidomis (išskyrus Last Minutes). Negalima mokėti grynais pinigais. Vienam užsakymui galima panaudoti tik vieną kuoponą. Draudžiama platinti kupono numerį. Nuolaida negali būti suteikiama atgaline data, jau užsakytoms slidinėjimo kelionėms.

Dalyvis neturi teisės būti informuotas apie jo vertinimo rezultatą.

Visas galimas išlaidas, kurias pareiškėjas patyrė teikdamas paraišką (pvz., dalyvio asmeninė prieiga prie interneto, išlaidas, susijusias su vaizdo įrašo kūrimu ir nuotraukomis), padengia tik pareiškėjas.

SnowTrex saugoja ir apdoroja duomenis, reikalingus paraiškai stipendijai gauti pateikti, šio procedūros laikotarpiu. Dalyvis bet kuriuo metu gali atšaukti savo sutikimą šiuo adresu stipendium@snowtrex.com ir atsisakyti dalyvavimo.

Dalyvaudamas konkurse dalyvis sutinka, kad jo duomenys gali būti saugomi dar dvejus metus ir naudojami kartu su paraiška kitam stipendijos konkursui. Šį sutikimą galima bet kuriuo metu atšaukti. Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims vyksta tik stipendijos skyrimo tikslais ir tik atsižvelgiant į ribotos atsakomybės bendrovės Traveltrex GmbH duomenų apsaugos nuostatas. Dalyvio duomenų perdavimas tretiesiems asmenims komercijos reikmėms nevyksta.

SnowTrex pasilieka teisę dokumentuoti stipendijos sporto veiklai konkursą naudodama tekstus, nuotraukas ir vaizdo medžiagą internete (pvz., svetainėje, Facebook, Instagram ir pan.) bei informaciniuose biuleteniuose. Paraišką pateikęs dalyvis pareiškia šiuo aiškiai sutinkąs, visų pirma, kad jo vardas ir, jei reikia, jo nuotraukos, vaizdo medžiaga galėtų būti skelbiami ryšium su „Stipendija sporto veiklai“. Dalyvaudamas dalyvis patvirtina savo sutikimą bei faktą, kad taip pat yra visų pavaizduotų asmenų sutikimas.

Jeigu įstatymai leidžia, sutartinė ar nesutartinė SnowTrex atsakomybė netaikoma. Dalyvavimas vyksta pačių atsakomybe ir rizika.

Jei atskiros dalyvavimo sąlygų nuostatos būtų neveiksmingos arba neįgyvendinamos, likusių nuostatų galiojimas lieka nepakitęs.